@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА, Зрењанин

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА, Зрењанин, Македонска 2
  • direktor@zrpoljoprivredna.edu.rs
  • 023/562-519

Година оснивања: 1956.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Средња пољопривредна школа је оформљена 1956. године у Ечки, месту које се налази у непосредном окружењу града Зрењанина. Тадашња Ратарско – тракторска школа прерасла је временом у једну значајну васпитно-образовну институцију која је током ових пет деценија изнедрила више од 3600 стручно оспособљених ученика. Треба напоменути да су многи од њих данас врсни стручњаци, како у нашој земљи, тако и у иностранству, а такође и то да је не мали број оних који су се определили за студије на факултетима друштвених наука. Већина је од њих изабрала варијанту оснивања сопствене економије или остала на имањима својих предака да служи овој нашој плодној житници и оплемењује и умножава сопствене производе. Уколико се вратимо у прошлост, уочићемо да је настанак ове школе представљао неминовност јер су управо гео – положај, економски и привредни захтеви диктирали такав корак. Већ 1968. Године указује се потреба да се школа пресели у град Зрењанин и да проширивањем својих делатности омогућишири опсег образовања и стручног оспособљавања бројније ученике популације. Отуда се може са разлогом рећи да сви стручно оспособљени поједнци данас владају практичним и теоријским знањем из области различитих струка и подручја рада; пољопривредне, дрвопрерађивачке, прехрамбене, шумарске, рибарске, својевремено чак и саобраћајне струке. Постојање оволиког броја различитих профила било је условљено различитим делатностима школе и захтевима времена и средине. Ипак је најзаступљенија делатност Средње пољопривредне школе од самих почетака њеног постојања била пољопривреда.
Све ове промене и новине биле су само одраз потреба Средњобанатског округа, па и шире. Овим поводом треба истаћи и податак да су школу похађали и држављани афричких и азијских земаља који умногоме потврђују то да се настава одвијала на једном високом образовном нивоу.
Данас школа носи епитете једне комплексне васпитно – образовне установе која броји око 700 ученика, 63 стручно заступљена наставника и бројно наставно особље. Наставни процес се одвија на српском и мађарском језику. Школа располаже са 7 кабинета, 15 учионица, 3 радионице, а практични део наставе на располођивој обрадивој површини, на школској фарми, у воћњаку и пластеницима, ветеринарским станицама, приватним предузетницима…
Школа се налази у ужој градској зони, што ученицима омогућава и олакшано укључивање у културна догађања града.
Ученици који долазе из околних места са територије Баната па и шире имају ту олакшицу да им добро организован превоз омогућава редовно похађање наставе. Ученици који се одлуче за становање у Зрењанину, користе услуге Дома ученик “Ангелина Којић”. Васпитно – образовни процес у Школи данас обавља високостручан кадар са богатим педагошким и радним искуством. Многи од њих су некада били ученици наше школе. Захваљујући великој ангажованости и ентузијазму наставника ученици су у оквиру стручних предмета освајали прва места на републичким и покрајинским такмичењима. Признања су стизала и из других делатности наставног живота наше школе. Свест о томе са школа оспособљава будуће кадрове чија је стручност од пресудног значаја за развој целог региона, не би требало никога да чини равнодушним. Отуда се подразумева да афирмација школе подразумева један реалан однос и велику одговорност према садашњости и будућности нашег региона.

Директор: Владимир Попов

Датум ступања на дужност: 23.02.2024

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 383
2021/22 400
2020/21 424
2019/20 437
2018/19 434