@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕВА МАРИЋ - АЈНШТАЈН", Нови Сад

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕВА МАРИЋ - АЈНШТАЈН", Нови Сад, Гагаринова 1
  • mileva.ajnstajn021@gmail.com
  • 021/443 444

Година оснивања: 1963

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа је основана 30.09.1983. године Решењем број ФИ 1245/83, Основни суд удруженог рада у Новом Саду, под називом: Средњошколски центар грађевинске, дрвопрерађивачке, текстилне, графичке и кожарске струке „Јован Вукановић“, улица Гагаринова 1. Од 02.04.1991. године школа наставља рад под називом Средња стручна школа „Јован Вукановић“.Актом број 614-02-966/04-03 од 17.11.1994 године, Министарство просвете Републике Србије даје сагласност за нови назив школе: Техничка школа „Јован Вукановић“.На основу Одлуке Скупштине АПВ о давању сагласности на промену назива, број 022-14/09 од 28.05.2009 године, школа мења дотадашњи назив у Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“. Промена назива школе уписана је код Трговинског суда у Новом Саду под бројем ФИ-112/2009 од 03.08.2009. године, тако да је школска 2009/2010. година започела са новим називом школе.

Директор: Жељко Савић

Датум ступања на дужност: 10.10.2023