@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа ПЧЕЛИЦА, Апатин

Предшколска установа ПЧЕЛИЦА, Апатин, Блок 112

Година оснивања: 1953.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Институционално предшколско васпитање и образовање у Апатину започело је још 1881. године отварањем првог забавишта, а на иницијативу Занатског друштва које је за те потребе оформило тзв. Друштво забавишта. Први језик васп.образовног рада је био немачки, после неколико година се уводи мађарски, а 1922. године и српски , као трећи језик. После другог светског рата забавишта су била под окриљем основне школе, а од 1953. године тада делују као аутономне установе. Мењали су се називи, али од 1968. године установа носи назив "Пчелица". Од настанка првог вртића до данас, повећавао се број објеката и број деце у вртићима, како у граду тако и у селима наше општине, те је практично свако село имало свој вртић до почетка двадесетог века. Одувек је у нашој средини постојала брига и разумевање за предшколско васпитање и образовање , као и за потребе породица, без обзира на власт, просветне политике, стратегије, језик на коме се одвијао рад, историјске околности... И у тешким временима која су иза нас, установа је пружала оптималнне услове боравка, при чему се мисли на васпитно-образовни рад, негу, здравстевну и социјалну заштиту и исхрану за свако дете. Захваљујући нашем оснивачу СО Апатин, 2018. године смо дибили нов објекат јаслица који прима 64 детета, а следеће три године заредом адаптирају се и реконструишу објекти у Пригревици, Свилојеву и Сонти.
Објекти у Апатину су попуњени, чак број деце у 90% васпитних група прелази важећи Норматив за 20%, док је у селима ситуација знатно лошија. Обухват деце узраста пред полазак у школу је 100%, а посебно нам је драго што је тај проценат присутан и када су ромска деца у питању. Обухват деце узраста од 3 до 5,5 година је око 70%, док је најмањи обухват деце јасленог узраста због чега се слободни простори претварају и прилагођавају овом узрасту , а планирају се нови капацитети сходно захтевима родитеља за упис деце.
Структура, број и образовни профил запослених одговарају потребама делатности. Сем васпитача и медицинских сестара - васпитача, за рад са децом са сметњама у развоју ангажовани су и лични пратиоци чији рад финансира оснивач. Установа остварује врло добру сарадњу са школама, установама, предузећима, Удужењима , КУД-овима у нашој општини и у складу са могућностима , користи ресурсе локалне средине у планирању и реализовању рада са децом. Најважнији сарадник и учесник у процесу васпитања и образовања је породица , са којом се продубљују, богате и проширују сви облици рада и ангажовања.

Директор: Мандић Биљана

Датум ступања на дужност: 08.09.2020

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 643
2021/22 659
2020/21 610
2019/20 647
2018/19 205