@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколска установа КОЛИБРИ, Бач

Предшколска установа КОЛИБРИ, Бач, Школска3

Година оснивања: 1994.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Словачки


О установи

Установа је 1994. интегрисана као ПУ Колибри. Организује рад по свим насељеним местима у општини Бач, потпуним обухватом ППП све деце у општини.( обухват деце из осетљивих др.гр). Сваке године број деце у ПУ је 300, има укупно 43 запослена радника (26 васпитача, 2 мед.сес.вас., 1 ПА, остало помоћно особље)
Централни објекат је у Бачу. ПУ припадају и вртићи у Малом Бачу, Селенчи као засебни објекти и у склопу ОШ у Бођанима, Бачком Новом Селу, Вајској и Селенчи.
У установи негује се различитост, колегијалност, тимски рад, етос је наша јака страна, отвореност према свима, који могу дати допринос у унапређењу рада са децом предшколског узраста. Установа је носилац бројних култ.-заб. спорт.-рекре.активности у општини. Најпознатији смо по драмском стваралаштву деце предшколског узраста, које негујемо седамнаест година а шест година имамо наш фестивал драмског стваралаштва.
Школске 2015/16. г. квалитет рада Установе (по свим областима) оцењен је највишом оценом "4", од стране Тима спољашњих евалуатора које је именовало МПРС.

Директор: в.д. Марија Тепић

Датум ступања на дужност: 26.01.2024

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 331
2021/22 320
2020/21 304
2019/20 325
2018/19 122