@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ", Ђурђево

ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ", Ђурђево, Краља Петра I 59

Година оснивања: 1954

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Русински


О установи

Школа јеизграђена 1908. наменски, под називом Осмолетка.
1954. је променила име у Јован Јовановић Змај и тако се региструје.
Два пута је дограђивана и адаптирана.
Школа је мултиетничка и настава се одвија на два језика- русинском и српском.
Поседује три међусобно повезана објекта који чине функционалну целину.
Од 2010. школа поседује савремену фискултурну салу.

Директор: Љубица Клепић

Датум ступања на дужност: 01.07.2020

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 432
2020/21 439
2019/20 464
2018/19 473
2017/18 506