@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ", Банатски Карловац

ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ", Банатски Карловац, Жарка Зрењанина 36

Година оснивања: 1902

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа у Банатском Карловцу (Карлсдорф) основана је одмах по изградњи места 1802. године. Школска зграда изграђена је у периоду од 1804. до 1810. године. Године 1894. основана је шегртска школа, 1898. године пољопривредна повртарска школа. 01.09.1900. године преузела је држава општинску основну школу и завела мађарски језик. Године 1902. сазидана је нова школска зграда са 8 учионица .
Почетак рада Основне школе у Банатском Карловцу после рата почиње са једним одељењем, комбинованим од првог до четвртог разреда и са једним учитељем и то школске 1944/45. године. У пролеће 1946. године почело је село да се колонизира, а самим тим број деце је условио и отварање нових одељења, тако да је крајем школске 1945/46. године. било шест одељења. Школске 1947/48. године, услед тога што је велики број ученика био старијих годишта, поред редовних одељења оформљен је и једногодишњи и двогодишњи течај за престареле ученике.
Школске 1947/48. године отворена је прогимназија са два прва и једним другим разредом. Већ наредне 1948/49. године. отвара се Непотпуна гимназија са два прва и једним другим разредом.
Школске 1949/50. године имамо прву Малу матуру у месту, а 1950/51. године спојиле су се основна школа и Непотпуна гимназија у Осмогодишњу школу.
Основна школа у Банатском Карловцу добила је назив ”Душан Јерковић” на свечаној седници Школског одбора, одржаној 29. новембра 1956. године. Године 1968. подигнута је нова савремена школска зграда у којој се данас одвија модерна настава.

Директор: Душан Богдановић

Датум ступања на дужност: 19.05.2023

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 297
2020/21 287
2019/20 293
2018/19 296
2017/18 298