@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА", Банатско Карађорђево

ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА", Банатско Карађорђево, Солунских добровољаца 19

Година оснивања: 1993

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Школа „Никола Тесла“ у Банатском Карађорђеву, основана је одлуком Скупштине Општине
Житиште, број: 06-17/93-01 од 01.09.1993. године, а решењем Привредног суда у Зрењанину, број:
Фи.5464/93, оснивање ове установе је уписано у судски регистар.
Садашњи организациони облик ове установе настао је поделом Установе за предшколско и
основно образовање и васпитање „Братство“ Житиште, која је у свом саставу обједињавала рад свих
основних школа на територији општине Житиште, где се и налазило седиште ове школе.
У правном промету са трећим лицима школа иступа са свим овлашћењима, а у погледу
одговорности, одговара свим својим средствима.
Ова установа у свом саставу, поред матичне школе има и два издвојена одељења: " Петар Кочић" у Честерегу, и " Ади Ендре" у Торди.

Директор: Наташа Кнежевић

Датум ступања на дужност: 15.01.2023

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 241
2020/21 276
2019/20 298
2018/19 309
2017/18 311