@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ", Банатски Деспотовац

ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ", Банатски Деспотовац, Трг Душана Ћубића 12

Година оснивања: 1945

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа, Јавна предшколска установа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа ''Петар Кочић'' је основна васпитно-образовна установа у Банатском Деспотовцу – насељу у северно-источном делу општине Зрењанин. Село се налази поред регионалног пута Зрењанин – Вршац, недалеко од реке Тамиша, а ободом насеља простире се рибњак рибарског газдинства ''Сутјеска''.
Школа се налази у уређеном природном амбијенту са доста зеленила, дрвећа и пространом травнатом површином .

Школа је основана по службеној потреби Народно-ослободилачког одбора Петровград, Одсек за просвету, бр. 4399 од 06.10.1945.године. На основу наведеног овлашћења школу је организовао учитељ Самоловчев Боривоје.
У школску 1945/1946.годину од 1 - 4. разреда уписано је 912 ученика.

Данас се настава изводи у два издвојена објекта, у згради школе и фискултурној сали која је удаљена од школе око 150 метара. Нова школска зграда је саграђена 1968. године, а објекат који користимо за наставу физичког васпитања пре 81 година. При основној школи је и једна група ППП.

Најзначајније резултате школа је остваривала на просветно-културном и на спортском плану. Из радова ученика школе произашли су бројни истакнити научни и друштвени радници. Данас Школа има 40 ученика, што је одраз смањења броја становништва и одлазак младих из села у потрази за егзистенцијом.

Директор: Ивана Јеж Лончар

Датум ступања на дужност: 21.01.2023

Број ученика/деце

Предшколска установa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 3
2021/22 9
2020/21 6
2019/20 5
2018/19 5

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 31
2020/21 36
2019/20 40
2018/19 43
2017/18 49