@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ ЗА ПОСЕБНО МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "СТЕВАН ХРИСТИЋ", Апатин

ОШ ЗА ПОСЕБНО МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "СТЕВАН ХРИСТИЋ", Апатин, Светог Саве 1

Година оснивања: 1949

Оснивач: Народни одбор

Врста установе: Музичка школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски, Хрватски


О установи

Од 1949. год. у настави су радили и Стеван Пири, дувачки инструменти и Мартин Бенц, солфеђо. У школској 1949/50 радни однос су засновали Фрањо Клајн, виолина, Антон Одри, виолина и Марија Захрадник, клавир.
1950. године за лимене и дрвене дувачке инструменте и оркестар запослен је Јулије Енгелхардт. На тај начин заокружена је једна целина у образовно васпитном раду и постављена добра основа за даљи раст и развој и успешан рад школе.
Први директор школе је Александар Нађ, наставник виолине.
Школске 1952/53 Музичка школа добија самосталну зграду у улици Димитрија Туцовића бр. 33 у којој ће да ради све до 1985. године. После тога добија још боље услове за рад пресељењем у део старе зграде основне школе „Жарко Зрењанин“, (цео спрат), у улици Франца Розмана бр. 1 (данас ул. Светог Саве).Од оснивања школа носи назив Нижа музичка школа, а 1961. год. добија назив Школа за основно музичко образовање. 3. септембра 1968. г. добија назив Основна музичка школа „Стеван Христић“ Апатин, а затим Основна школа за посебно музичко васпитање и образовање „Стеван Христић“ – Апатин. Овај назив школе усвојен је 16. новембра 1978. г. на основу чл. 231 Закона о васпитању и образовању – Службени лист САП Војводине бр.14 /77.

Директор: Ласло Диенеш

Датум ступања на дужност: 09.04.2020

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 166
2020/21 167
2019/20 171
2018/19 166
2017/18 165