@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО", Банатска Топола

ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО", Банатска Топола, Вука Караџића 20

Година оснивања: 1914

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

ОШ „Братство-јединство“ на­ла­зи се у Банатској Тополи, селу 20 километара југоисточно од Кикинде, у Војводини. Ово је мултикултурална средина у којој живе припадници српске и мађарске нације. Већ вековима ова два народа живе не само један поред другога, него живе заједно.

Иако село има свега око 800 становника, на овим просторима посвећује се велика пажња културном животу и образовању. Тако да можемо рећи да школство у нашем месту има традицију дугу преко 150 година.

Шко­ла у Банатској Тополи је осно­ва­на 1863. го­ди­не. Настава се првобитно изводила у сеоској богомољи, која се налазила на месту данашње цркве. На месту где је данас лоцирана, школа се налази од 1914. године, а данашњи изглед школска зграда је добила 1976. године великом реконструкцијом и доградњом новог дела зграде са фискултурном салом.

Школа је у својој дугој традицији мењала локацију. Више пута је мењала назив. Радила је под окриљем два различита краљевства и једне републике. Мењала је језик на којима се изводила настава (немачком, мађарском и српском).

Директор: Владимир Дејановић

Датум ступања на дужност: 07.12.2023

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 45
2020/21 46
2019/20 48
2018/19 56
2017/18 44