@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "1. ОКТОБАР", Башаид

ОШ "1. ОКТОБАР", Башаид, Војвођанска 65

Година оснивања: 1994

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Први писани подаци датирају с краја 18. века када у село стижу и први учитељи-. Нешто касније, у 19. веку школа се налазила у центру села на месту данашњег парка. Почетком 20. века Башаид је имао 4 школске зграде и 6 учионица, а временом је број одељења растао, као и број ученика.
Данашња зграда школе свечано је отворена у мају 1973. год. када је и добила име 1.октобар које и данас поносно носи. Школа данас броји 336 ученика распоређених у 18 одељења од 1. до 8. разреда и једно комбиновано одељење ученика са посебним потребама. Школа има 8 учионица за разредну наставу, а настава на вишим разредима је кабинетског типа.Поседује опремљену фискултурну салу где се одвија како настава физичке културе, тако и спортске активности сеоске омладине и заузима значајно место у културном и спортском животу нашег села.

Директор: Мирко Влајков

Датум ступања на дужност: 04.01.2023

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 248
2020/21 268
2019/20 270
2018/19 294
2017/18 309