@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "22. ОКТОБАР", Бачки Моноштор

ОШ "22. ОКТОБАР", Бачки Моноштор , Ивана Горана Ковачића 32

Година оснивања: 1950

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Хрватски


О установи

Школа у Бачком Моноштору је основана 1752. године, када је сазидана и црква у месту. Школа је смештена у посебну зграду тек 1767. године. Тих година настава се изводи, углавном, на шокачком дијалекту већинског дела становништва места, и на немачком језику, а од 1886. године све више се инсистира на мађарском језику у настави.Ослобођење, 1918. године, доноси и увођење наставе на народном језику. Настава је извођена на српскохрватском, мађарском и немачком језику. Темељ извођења тадашње наставе била је грађанска педагогија.Школска 1945-1946. започета је по програму седмогодишњег школовања. 22.8.1950. основана је Осмолетка на предлог тадашњег Главног извршног одбора Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине. Бројно стање ученика креће се између 550-600, а број одељења између 18-20.13.2. Школа је добила назив Основна школа „22. октобар“ 13.2.1964. и под тим именом постоји и данас. Свих наредних година видљива су настојања да се побољшају услови за наставне и ваннаставне васпитно-образовне активности. Оформљена су и три одељења продуженог боравка, претежно за ромску децу, са циљем планског постављања слободних активности ученика и са циљем квалитетнијег ангажовања у настави. Прва фаза изградње нове зграде школе започела је 1985. године. План је реализован у потпуности до 1989. године. 17. фебруара 2010. г. завршена је друга фаза изградње новог објекта школе. Осам нових учионица, информатички кабинет и фискултурна сала-простор је у коме бораве ученици наше школе. У пролеће 2011. започела је реализација пројекта школе и Покрајинског секретаријата за образовање-изградња спортског терена иза фискултурне сале, у дворишту школе, а завршена у септембру 2011. Код новоизграђеног кошаркашког терена, постављене су трибине у јуну 2012. године, средствима Покрајинског секретаријата за образовање, травнато игралиште и залетна стаза за скок у даљ. Од школске 2017/18. године наставу у нашој школи ученици похађају на два наставна, матерња језика (српском и хрватском), а образује их и васпитава 26 наставника и 3 стручна сарадника. Кадар наше школе чини талентовани тим професионалаца, који се труди да ради у најбољем интересу ученика. Услужност, брижност и доследност наше су карактеристике. Читава школска заједница: наставно и ваннаставно особље, управа, родитељи и пријатељи, имају свој удео у заједничкој мисији да Основна школа ,,22. октобар“ буде школа вођена најновијим стандардима образовних установа. Уз неговање квалитетног образовно-васпитног рада, велика пажња поклања се безбедности ученика, очувању и уређењу школске средине.

Директор: Марија Мргић

Датум ступања на дужност: 02.11.2020

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 180
2020/21 185
2019/20 190
2018/19 202
2017/18 218