@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", Бајмок

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", Бајмок , Трг маршала Тита 1

Година оснивања: 1963

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Почетак наставе у Бајмоку везује се за осамдесете године 18. века. Основна школа „Вук Караџић“ настала је спајањем основних школа „Никола Тесла“ и „Светозар Марковић“ 1963. године. Централна школска зграда се налази у центру Бајмока и сачиава комплекс од две зграде. Стара школска зграда потиче из 1909. године, реновирана је и са новом школском зградом из 2009. године чине велелепно здање и уједно центар збивања у Бајмоку. Настава се реализује на српском и мађарском језику. Захваљујући квадратури од 5422 квм настава се одвија у преподневној смени. Прелепо уређен простор опремљен савременом технологијом омогућава напредовање ученика и наставног кадра који се стално стручно усавршава. Поред централне школе постоје и подручне школе на Рати и Мишићеву. Посебно се негују мултикултуралност, међуљудски односи, сарадња са родитељима и локалном средином, као и рад са ученицима на припреми за матурски испит, припреми за такмичења и професионалној оријентацији. Тако за школску 2014/15. годину из српског језика наш ученик освојио је треће место, а из техничког и информатичког образовања друго место на републичком такмичењу. Успостављена је сарадња између ОШ „Вук Караџић“ и Немачке амбасаде што је резултирало бројним активностима. Деца на крају школовања полажу испит на основу кога добијају међунарнодно признат сертификат.

Директор: Марија Мискин

Датум ступања на дужност: 01.02.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 490
2020/21 497
2019/20 506
2018/19 526
2017/18 539