@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "СЛАВКО РОДИЋ", Бачки Јарак

ОШ "СЛАВКО РОДИЋ", Бачки Јарак , Младена Стојановића 21

Година оснивања: 1950

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Школа у Бачком Јарку основана је 1787. као четвороразредна.Првобитна школска зграда изграђена је 1852. и у њој се настава одвијала пуних 112 година.
За време два светска рата школа је такође радила као четвороразредна.После ослобођења 1944/45. наставила је рад као Државна школа са четири разреда и није имала свој печат.Од 1945/46. до 1949/50. ради са печатом и под називом Народна основна школа.1947. отворена је Прогимназија са два одељења, а 1948. и Индустријско-занатска школа.
Као осмогодишња школа почела је са радом 10.11.1951. и имала је 12 одељења, а постојао је и домаћички течај.Име „Славко Родић” добила је 11.5.1959. по народном хероју родом из Дрвара, матичног места колониста који су населили Бачки Јарак након Другог светског рата.Од те године се 11. мај слави као Дан школе.
Нова школска зграда са 12 учионица, зборницом и управним делом изграђена је 1964, а на употребу дата почетком 1965. године. У другој фази изградње, 1971. године изграђена је фискултурна сала, библиотека са читаоницом, архива, фото-лабораторија, радионица, котларница за централно грејање и нове просторије зборнице и управе школе.
Као осмогодишња школа почела је са радом 10.11.1951. и имала је 12 одељења, а постојао је и домаћички течај.Име „Славко Родић” добила је 11.5.1959. по народном хероју родом из Дрвара, матичног места колониста који су населили Бачки Јарак након Другог светског рата.Од те године се 11. мај слави као Дан школе.
Нова школска зграда са 12 учионица, зборницом и управним делом изграђена је 1964, а на употребу дата почетком 1965. године. У другој фази изградње, 1971. године изграђена је фискултурна сала, библиотека са читаоницом, архива, фото-лабораторија, радионица, котларница за централно грејање и нове просторије зборнице и управе школе.
Крајем школске 2003/2004. срушена је фискултурна сала, а уместо ње је саграђена спортска хала која задовољава потребе наставе физичког васпитања, али и спортских екипа у месту.
У школи има 53 запослених, од тога је 33 наставника.29 наставника је са високом, а 4 са вишом стручном спремом. Настава за 460 ученика распоређених у 21 одељења одвија се у две смене на српском језику.

Директор: Јелена Тањга

Датум ступања на дужност: 23.02.2023

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 413
2020/21 417
2019/20 416
2018/19 429
2017/18 455