@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Алибунар

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Алибунар, Вука Караџића 2

Година оснивања: 1964.

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Румунски


О установи

Све је почело 1964.

У то доба је општина Алибунар доживљавала привредну експанзију, па се оскудна и неадекватна квалификациона структура радника наметала као велики проблем. Видно се осећао недостатак радника са завршеном средњом школом економског усмерења, јер тада на територији општине Алибунар није постојала ни једна средњошколска установа.

Школа је, дакле, одлуком СО Алибунар почела са радом 27. марта 1964. године у адаптираним просторијама старе кафане „Дрина“ у Улици братства и јединства 25.
ога дана у алибунарску средњу школу по први пут је закорачило 75 девојчица и дечака сврстаних у два одељења.

На располагању су им биле две учионице, један дактилокабинет, зборница и две канцеларије: за директора и секретара.

Данас школа ради у спратној згради која је сазидана 1966. на 3.657 квадратних метара од чега је 2.350 метара затвореног простора и 1.307 метара паркова, спортских терена и тротоара.

У унутрашњости школе постоји 35 што већих што мањих просторија. Од тих просторија 16 је учионица и специјализованих кабинета, просторија за новинарску секцију и интернет, библиотека са читаоницом, сала за фискултуру са одвојеним свлачионицама за мушкарце и девојке, ресторан са кухињом за потребе ученика угоститељског смера, огледна продавница (кабинет за трговце), зборница, канцеларија за директора и секретара, за педагога, просторија за помоћно особље, остава за алат итд.

На отвореном је терен за рукомет и мали фудбал који поседује и покривену трибину капацитета 1000 места и наткривену позорницу погодну за концерте.

Терени имају инсталиране рефлекторе па се могу користити и ноћу.
Прилагођавање школе потребама средине

И у време круте и централизоване организације школа је показала велику, за то време необичну флексибилност, те се вешто прилагођавала тадашњим потребама привреде и средине.

Десет година после оснивања школе (1974/75) уведена је настава на румунском језику. То је био значајан чин демократизације, толеранције и равноправности народа и народности тадашње државе.

Пратећи потребе локалне привреде 1988. године оформљено је одељење трговаца, а 1999/2000. уписано је и прво одељење угоститељског смера које је имало за циљ да школује кадрове конобарског и куварског образовног профила.

Тако је школа показала висок степен флексибилности као одговор на тренутне потребе окружења, што је још више оправдавало постојање једне овакве установе.

За дотадашњи просперитет школе највеће заслуге припадају тадашњем директору Душану Жули, који је са тога места 2001. године отишао у пензију, после 37 година директорског стажа.

СТРУЧНИ ПРОФИЛ И ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ:

У школи је данас запослено 60 радника од којих 47 са факултетском дипломом.

Просечна дужина радног стажа у школи гарантује искуство и квалитет кадрова. Школа се труди да учествује у свим пројектима који се баве унапређивањем наставе. Наставници учествују у раду матичних стручних друштава и већа, пословних заједница и заједница школа.

Просторни услови (учионице, кабинети, библиотека, интернет кабинет, пратеће просторије, двориште, школски ресторан…) опрема, и намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају. Управо се ових дана (новембар 2006) завршава највећа инвестиција од изградње школе: мења се целокупна дотрајала дрвена столарија алуминијумском.

Сала за фискултуру је у самом пројекту имала неадекватне димензије, али се тај проблем решава изградњом градске спортске дворане која се гради у непосредној околини.

Од наставних средстава школа поседује 49 компјутера, копирапарат, аудио визуелне апарате, опрему за школски ресторан, беле табле…

СЕКЦИЈЕ И НАЈВЕЋИ УСПЕСИ ШКОЛЕ, ЂАКА, НАСТАВНИКА:

Школа нуди ваннаставне активности на иницијативу ученика. Успех који постижу појединачно – ученици или тимови третира се и као успех школе.

Од секција је најактивнија новинарска секција. Поред ње ученици су ангажовани ван наставе у многим спортским активностима.

ЗНАЧАЈНИ ПРОЈЕКТИ И АКЦИЈЕ:

Школа сама редовно организује акцију добровољног давања крви, систематске и санитарне прегледе за све ученике и запослене.
Простори у школи су оплемењени цвећем било у парку испред школе, било у самом холу зграде. Негује се одговоран однос запослених и ученика према уређењу просторија школе и њене околине. У уређењу просторија, нарочито учионица посебан удео имају сами ученици са својим идејама и радовима.

Од основних и посебних обележја школе постоје: амблем, монографија, школски лист, а интернет презентација је у изради. У школи се редовно и често одржавају разне манифестације: приредбе, квизови, трибине, изложбе, спортске активности, а веома чести су и заједнички ручкови запослених петком, јер у школи постоји ресторан за обуку ученика, што видно – позитивно утиче на компактност колектива и међуљудске односе.

САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ГРАДОВИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА:

Школа сарађује са сродним установама у најужем и ширем окружењу, а има и посебне пријатељске односе са Универзитетом „Васил Голдиш“ из Арада, као и са средњим школама из Вишеграда и Фоче. Школа активно учествује преко својих запослених и ученика у организацији скоро свих општинских активности везаних за екологију, културу, забаву, спорт те хуманитарне акције.

Директор: Дарко Чекеревац

Датум ступања на дужност: 01.07.2021

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 185
2021/22 199
2020/21 216
2019/20 259
2018/19 280
Образовни профили