@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА", Апатин

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА", Апатин, Блок 112 44

Година оснивања: 2019

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Мешовита средња школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

На 174.седници, која је одржана 10. јанура 2019. године, Покрајинска влада је донела одлуку о оснивању нове школе под називом Гимназија и стручна школа „Никола Тесла“ која са својим радом почиње 01.09.2019. Истом одлуком Покрајинске владе укинуте су две школе Гимназија „Никола Тесла“ и Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа. Ученици који су похађали ове две школе, као и наставни кадар који је био запослен, наставиће свој образовно-васпитни рад у новој школи.
Гимназија и стручна школа „Никола Тесла“, с обзиром да је настала од две школе које су радиле заједно у истој згради дуги низ година носи у себи бројне промене које је одликују и чине је особеном.
Прва Гимназија '' Никола Тесла'' у Апатину основана је 28.04.1962.године. Школска зграда гимназије била је тада стара зграда садашње Основне школе ''Жарко Зрењанин'' у Апатину. На почетку свога рада била је двосмерна општеобразовна средња школа друштвено-језичког и природно-математичког смера.Реформом средњег образовања престала је са радом школске 1978/79.године. У периоду до оснивања нове гимназије трансформисана је у Заједничку средњу школу и радну организацију за средње образовање.Нова Гимназија ''Никола Тесла'' општег смера основана је 29.06.1990.године, ишколовала је двадесет девет генерација гимназије општег смера и са својим радом је престала 31.08.2019. године.
Реформом средњег образовања средином седамдесетих година, односно увођењем првог и другог разреда заједничких основа после завршене основне школе, 1977 године основана је школа Центар за образовање стручних радника грађевинске струке ,,Никола Тесла``у Апатину. Седиште школе је било у згради машинског школског центра у Апатину. Сагласност на оснивање Центра дала је Скупштина општине Апатин 10. Марта 1977. године. Статут Центра је донет 20. јуна 1977. године. Центар је у првој школској години од оснивања 1977/1978. почео образовати по Плану и програму за образовање стручних радника грађевинске струке. Сагласност на испуњавање услова у погледу простора, опреме, наставних средстава и наставног кадра је добијена 22.09.1977. године. Исте школске године Центар је у прву годину-трећи разред уписао три одељења за занимање Зидар и Технички цртач.
Реорганизацијом средњег образовања у општини Апатин основана је Радна организација за средње образовање. Један од ООУР-а је основан као правни наследник Центар са називом ООУР за образовање стручних радника грађевинске и дрвопрерађивачке струке ``Никола Тесла“. ООУР је уписивао ученике у први и други разред заједничких средњих основа и ученике позовно-усмереног образовања и васпитања грађевинске струке. Закон о средњој школи који је донет 1990 године прописано је усклађивање средњег образовања. Реорганизацијом средњег образовања у општини Апатин, одлуком СО Апатин 29. јуна 1990. године, у исто време када и Гимназија „Никола Тесла“, оснива се и Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа, као правни наследник ООУР-а ``Никола Тесла``, и под тим називом школа ради до 31.08.2019. године.
Обе школе су биле од великог значаја за општину Апатин. У свом периоду постојања оствариле су изузетно важну улогу у подизању општег образовања и васпитања, средњег стручног образовања као и културног нивоа грађана.
Од 01.септембра 2019. нова школа Гимназија и стручна школа „Никола Тесла“, наставља стопама својих следбеника.

Директор: Милан Дражић

Датум ступања на дужност: 12.03.2020

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 240
2021/22 253
2019/20 305