@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Бачка Топола

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића 12

Година оснивања: 1965

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Мешовита средња школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Прва генерација ученика ушла је у клупе наше гимназије 1965/66. године. Како образовни систем није статичан, већ динамичан, јер се процеси у њему стално мењају, тако се пред образовним системом јављају нови захтеви у погледу образовања, оспособљавања и усавршавања кадрова потребних друштву. Реформом из 1977. године, укидају се гимназије и уводи се у систем јединствена средња школа са 3 програмско-организациона модела, при чему су у нашој школи реализовани програми јединствене заједничке општеобразовне основе у двогодишњем трајању ( 1. и 2. разред ЗСШ ). Такав систем образовања је у пракси показао низ слабости, које се отклањају увођењем нових наставних планова и програма за 1987/88., када се у нашој школи у склопу бачкотополског образовног центра "Петефи бригада" реализују програми за природну струку, природно-математичку, дрвопрерађивачку, грађевинску, електро-техничку струку, као и неки програми занатске делатности. Коначно, школске 1990/91. године, нови систем средњег образовања је трасиран ставовима и смерницама у Закону о средњем образовању и васпитању, у коме је речено да је средње образовање и васпитање део васпитања и образовања и да се оно остварује у школама које се оснивају као гимназије или стручне школе. Од тада наша школа почиње да реализује планове и програме гимназије општег типа. Одлуком радника школе, и решењем Привредног суда у Суботици, дотадашњи назив школе "Братство-јединство", мења се од 14.07.1992.године, у назив Гимназија "Доситеј Обрадовић". Од 2004. године постајемо мешовита средња школа са два образовна профила- гимназија општи тип и економски техничар.

Директор: Веселин Мартиновић

Датум ступања на дужност: 21.03.2023

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 260
2021/22 263
2020/21 252
2019/20 262
2018/19 289