@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА, Зрењанин

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА, Зрењанин, Гимназијска 2

Година оснивања: 1846

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Гимназија

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Зрењанинска гимназија основана је 1846 године . Од тих првих дана, када је у 6 разреда уписано 214 ученика, па до данас, када броји преко 1000 ученика и има 40
одељења, прошла је кроз многе периоде реформи, подела, удруживања и експерименталног рада. Школу је до сада завршило преко 38000 ученика.
Данас је Зрењанинска гимназија једна од највећих гимназија у земљи, а свакако је највећа у Војводини. Ученици се образују по програму за гимназију општег,друштвено-језичког, природно-математичког смера и по програму за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Настава се изводи на српском и мађарском наставном језику.
Настава се одвија у две смене у учионицама опште намене и у 11 специјализованих кабинета. Имамо библиотеку и салу за физичко васпитање.Укупно је у школи запослено 122 особе. У рад са ученицима укључен је 101 професор и 3 стручна сарадника (педагошко–психолошка служба). Сви професори имају високу стручну спрему одговарајућег профила. У школи раде два доктора наука, један професор има специјализацију, а један професор и педагог школе имају звање педагошког саветника.
Можемо се похвалити високом просечном оценом наших ђака и великом пролазношћу за даље школовање . Око 60% ученика има одличан успех, а 30% врло добар, већ дужи временски период. Више од 80% наших матураната уписује факултете на буџету. Ученици Зрењанинске гимназије традиционално постижу значајне резултате на такмичењима у земљи и иностранству.
У школи се нарочито води рачуна о ваннаставним активностима, како би се ученицима пружила могућност да се испоље у свим областима интересовања.
Oрганизоване су секције из скоро свих предмета, a значајан допринос раду школе даје Ученички парламент који активно ради од 2002. године.
Нарочито су важни пројекти међународне сарадње који подразумевају размену информација, заједничке семинаре и стручна путовања ученика и професора.
Од школске 2017/2018.године у нашој школи се полаже Међународни испит из француског језика , а од школске 2013/2014. ученици који уче немачки као први страни језик имају могућност полагања Међународног ДСД испита из немачког језика. Након полагања добијају серификат о знању језика на нивоу А2 , односно Б1.

Директор: Милан Радаковић

Датум ступања на дужност: 30.10.2022

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 1027
2021/22 1050
2020/21 1067
2019/20 1101
2018/19 1093