@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОШ "СЕВЕР ЂУРКИЋ", Бечеј

ОШ "СЕВЕР ЂУРКИЋ", Бечеј, Зелена улица 102

Година оснивања: 1957

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Зграда основне школе "Север Ђуркић" у Бечеју је изграђена 1974.године као Спомен-школа средствима самодоприноса грађана и Општинске заједнице образовања. Налази се у ширем центру града. Школа има укупно 4300м2 затвореног простора, од тога 16 учионица, 5 кабинета (за физику и хемију, биологију, ликовну културу, музичку културу и информатику), фискултурну салу, библиотеку и кухињу са трпезаријом. Поред школе се налазе терени за мали фудбал и кошарку, као и велико двориште, а око школе су уређене зелене површине. Унутар школе се налази велики хол, у коме се одржавају пригодне свечаности и књижевни сусрети.
Наша школа је двојезична, настава се одвија на српском и мађарском наставном језику.
Наша школа је једина школа у Општини која има верификацију од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за Функционално основно образовање одраслих. Осим тога, једина смо основна школа у нашој Општини која је као други страни језик, поред немачког, понудила и шпански језик.

Директор: Сања Бакрач

Датум ступања на дужност: 01.09.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 440
2020/21 452
2019/20 451
2018/19 449
2017/18 459