@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "АНГЕЛИНА КОЈИЋ-ГИНА", Зрењанин

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "АНГЕЛИНА КОЈИЋ-ГИНА", Зрењанин, Цара Душана 4

Година оснивања: 1949

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Дом ученика

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Интернат је саграђен крајем 19 века и припада стилу еклектике са почетком неоренесансе. Представља први организовани боравак деце за време школовања у већем центру, тада Великом Бечкереку, касније Петровграду и Зрењанину.

Великобечкеречки наставник грађанске школе Ердеш Бела 01.12.1910. године, купује једноспратну кућу за 45.000 круна и отвара Интернат (Конвиктус) у циљу боравка и школовања деце са стране.

Интернат постаје општенародна имовина 18.03.1949. године на основу Закона о национализацији.
21.07.1994. године постаје Дом ученика “Ангелина Којић – Гина”, Зрењанин.
Од 14.08.2001. године послује као Дом за децу и омладину “Ангелина Којић – Гина”, Зрењанин.

Након укидања социјалног дела, Дом мења име у Дом ученика средњих школа “Ангелина Којић – Гина”, Зрењанин.

Директор: Синиша Вукић

Датум ступања на дужност: 16.03.2023

Број ученика/деце

Дом ученика

Школска година Број ученика/деце
2021/22 310
2020/21 296
2019/20 316
2018/19 316
2017/18 314