@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

СРЕДЊА TЕХНИЧКА ШКОЛА "ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ'', Бачка Топола

СРЕДЊА TЕХНИЧКА ШКОЛА "ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ'', Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића 10
  • sinjo@stcable.net
  • 024/714-434

Година оснивања: 1888.

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Школа је основана 1888. године као Нижа занатска школа. Кроз своју историју више пута је мењала име, а од 1990. године носи данашњи назив – Средња техничка школа “Шинковић Јожеф” са седиштем у Бачкој Тополи. Настава се одвијала у послеподневним часовима након рада код мајстора, а завршетком школовања, шегрт је постајао калфа.
Данас је школа опремљена на високом нивоу и располаже модерним апаратима и уређајима, учионице су мултимедијално опремљене. Школа располаже са два информатичка кабинета опремљена рачунарима новијег типа. Настава се одвија на српском и мађарском језику.
Будући ученици могу да бирају један од смерова из 4 подручја рада: машинство и обрада метала, делатност личних услуга, електротехника и геодезија и грађевинарство. Ванредна настава се одвија кроз преквалификацију, доквалификацију и специјализацију.

Директор: Ленђел Емеше

Датум ступања на дужност: 01.03.2023

Број ученика/деце

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 231
2021/22 251
2020/21 243
2019/20 291
2018/19 329