@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ", Зрењанин

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ", Зрењанин, Скерлићева бб
  • ekonomskazr@gmail.com
  • 023/511956

Година оснивања: 1895

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Школа је основана 1895. године у Великом Бечкереку као Виша трговачка, а 1924. године постаје Државна трговачка академија. Године 1949. почиње са радом као Економска средња школа. Школске 1978/79. је извешена интеграција Економске, Трговинске и Угоститељске школе у Образовни центар за образовање стручних радника у робно-новчаном промету и терцијарним делатностима "Јован Трајковић" Зрењанин. Године 1993. школа је променила назив и проширила делатност коју обавља и данас: образовање профила из два подручја рада - економија, право и администрација, трговина, угоститељство и туризам.

Директор: в.д. Радослава Аралица

Датум ступања на дужност: 29.12.2023