@ Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Dobrodošli na portal Škole Vojvodine

Obrazovanje u AP Vojvodini ima dugu tradiciju. Obrazovni sistem Republike Srbije danas je veoma razvijen i obuhvata predškolske ustanove, osnovno, srednje, visokoškolsko obrazovanje kao i poslediplomske i doktorske studije. Školstvo u AP Vojvodini deo je tog jedinstvenog obrazovnog sistema u Republici Srbiji.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje (PVO) ima važan uticaj na razvoj deteta i predstavlja osnov za kasniji uspeh u životu u pogledu daljeg obrazovanja, dobrobiti, zapošljivosti i socijalnog uključivanja. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakon), uređene su osnove sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih, a Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 10/2019) uređena je oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja.

Kao deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju, počev od školske 2006/2007. godine roditelji su dužni da upišu dete u predškolsku ustanovu, radi pohađanja obaveznog pripremnog predškolskog programa u trajanju od četiri sata dnevno, najmanje devet meseci.

Vaspitno-obrazovni rad u predškolskim ustanovama ostvaruje se na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku ali i dvojezički, u nacionalno mešovitim sredinama, kao i na stranim jezicima, u AP Vojvodini na ukupno osam jezika. Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavlja se u predškolskoj ustanovi, a izuzetno može da se obavlja i u školi, u skladu sa zakonom.

Osnovno obrazovanje u AP Vojvodini jeste obavezno i besplatno. Nastavni planovi i programi strukturirani su tako da učenici dobiju široko opšte obrazovanje. Pojedinačna interesovanja podstiču se dodatnom nastavom i radom u sekcijama, a za učenike slabijeg uspeha – organizuje se dopunska nastava. Posebna pažnja poklanja se obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Na teritoriji AP Vojvodine ima 13 osnovnih škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Takođe, u 30 redovnih osnovnih škola postoje odeljenja za njihovo obrazovanje, a u svim osnovnim školama postoji mogućnost i za inkluzivno obrazovanje. U AP Vojvodini rade 21 muzička škola i dve baletske škole. U Novom Sadu i Somboru rade škole za obrazovanje i vaspitanje odraslih, a odeljenja za te potrebe postoje i u 18 redovnih osnovnih škola.

Nastava se, na svim nivoima obrazovanja u Srbiji, odvija na srpskom jeziku, a može se izvoditi, pod određenim uslovima, i na jeziku nacionalnih manjina. Ta zakonska mogućnost se naročito često koristi u AP Vojvodini zbog izražene multietničke strukture stanovništva. Za sve učenike koji se ne školuju na svom maternjem jeziku omogućeno je i negovanje maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture. U osnovnim školama na teritoriji AP Vojvodine, pored nastave na srpskom jeziku, nastava se ostvaruje i na još pet jezika (mađarski, slovački, rumunski, rusinski i hrvatski). Pored redovne nastave na navedenim jezicima, učenicima je omogućeno i izučavanje mađarskog, slovačkog, rumunskog, rusinskog i hrvatskog jezika, kao i još šest jezika (ukrajinski, bunjevački, romski, bugarski, makedonski i češki), što je ukupno jedanaest jezika u okviru izborne nastave – Maternji jezik / govor sa elementima nacionalne kulture.

Nakon osnovnog obrazovanja, mladima u AP Vojvodini su na raspolaganju gimnazije, stručne škole, mešovite škole, srednje umetničke škole i srednje škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. U okviru redovnog srednjeg obrazovanja, nastava se održava na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku.

Na teritoriji AP Vojvodine postoji i 55 privatnih predškolskih ustanova i 32 privatne osnovne i srednje škole za koje je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice utvrdio da ispunjavaju uslove u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika, kao i stručnih saradnika za početak rada i obavljanje delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

153

Predškolske ustanove

392

Osnovne škole

157

Srednje škole

18

Domovi učenika