@ Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale

Bine ați venit pe portalul Școlile Voivodinei

Învățământul în P.A. Voivodina are o lungă tradiţie. Sistemul de învățământ al Republicii Serbia astăzi este foarte dezvoltat și cuprinde instituții preșcolare, învățământul elementar, mediu, superior precum și studii postuniversitare și de doctorat. Învățământul din P.A. Vojvodina face parte din sistemul unic de învățământ din Republica Serbia.

Educația și instrucția preșcolară (EIP) are un impact important asupra dezvoltării copilului și stă la baza succesului ulterior în viață în ceea ce privește învățământul ulterioar, bunăstarea, capacitatea de angajare și incluziunea socială. Prin Legea privind bazele sistemului de educaţie şi instrucţie („Monitorul oficial al RS”, nr. 88/17 și 27/18 – altă lege), sunt stipulate bazele sistemului de educație și instrucție preșcolară, de educație și instrucție elementară și medie și de învățământ al adulților, iar prin Legea privind educația și instrucția preșcolară („Monitorul oficial al R.S.”, nr. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – altă lege, 95/2018 – altă lege și10/2019) este stipulat domeniul educației și instrucției preșcolare ca parte a sistemului unic de educație și instrucție.

Ca parte a educației și instrucției obligatorii de nouă ani, începând cu anul școlar 2006/2007, părinții sunt obligați să-și înscrie copiii la o instituție preșcolară, pentru frecventarea programului preșcolar pregătitor obligator cu o durată de patru ore zilnic, cel puțin nouă luni.

În instituții preșcolare, activitatea instructiv-educativă se desfășoară în limba sârbă, maghiară, slovacă, română, ruteană și croată dar și bilingv, în medii național mixte, precum și în limbile străine, în P.A. Voivodina în total în opt limbi. Activitatea de educație și instrucție preșcolară se desfășoară într-o instituție preșcolară, iar în mod excepțional se poate desfășura și într-o școală, în conformitate cu legea.

Învățământul elementar în P.A. Voivodina este obligatoriu și gratuit. Planurile și programa analitică sunt structurate astfel încât elevii să primească o educație generală largă. Interesele individuale se încurajează prin cursuri suplimentare și prin lucru pe secțiuni, iar pentru elevi cu succes mai slab - se organizează cursuri suplimentare. O atenție deosebită este acordată învățământului pentru copii cu dizabilități. Pe teritoriul P.A. Voivodina există 13 școli elementare pentru elevi cu dizabilități. De asemenea, în 30 de școli elementare cu frecvență există despărțăminte pentru educația lor, iar în toate școlile elementare există posibilitatea de educație incluzivă. În P.A. Voivodina își desfășoară activitatea 21 de școli de muzică și două școli de balet. La Novi Sad și Sombor se află școli pentru educația și instrucția adulților, iar despărțăminte pentru aceste nevoi există și în 18 școli elementare cu frecvență.

La toate nivelurile de învățământ din Serbia, cursurile se desfășoară în limba sârbă și se pot desfășura, în anumite condiții, în limbile minorităților naționale. Această posibilitate legală se folosește îndeosebi în P.A.Voivodina datorită structurii multietnice accentuate a populației. Pentru toți elevii care nu merg la școală în limba maternă, este posibil să-și cultive limba maternă cu elemente de cultură națională. În școlile elementare din teritoriul P.A.Vojvodina, pe lângă predarea în limba sârbă, cursurile se desfășoară și în alte cinci limbi (maghiară, slovacă, română, ruteană și croată). Pe lângă cursurile curente în limbile menționate, elevii pot frecventa cursurile de limba maghiară, slovacă, română, ruteană și croată, precum și alte șase limbi (ucraineană, limba bunjevaților, romani, bulgară, macedoneană și cehă), ceea ce reprezintă un total de unsprezece limbi din cadrul cursului opțional - Limba maternă / vorbire cu elemente de cultură națională.

După învățământul elementar, tinerilor din P.A. Voivodina la dispoziție sunt licee, școli profesionale, școli mixte, școli medii de artă și școli medii pentru educația elevilor cu dizabilități. În cadrul învățământului mediu cu frecvență, cursurile se țin în limba sârbă, maghiară, slovacă, română, ruteană și croată.

În teritoriul P.A.Voivodina există și 55 de instituții preșcolare private și 32 de școli elementare și medii private pentru care Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități Naționale - Comunități Naționale a stabilit că îndeplinesc cerințele în ceea ce privește spațiul, echipamentul, mijloace didactice și numărul necesar de cadre didactice, precum și colaboratori profesionali pentru începerea muncii și desfășurarea activităților de educație și instrucție medie.

153

Instituțiile preșcolare

392

Școlile elementare

157

Școlile medii

18

Căminele de elevi