@ Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság

Üdvözöljük a Vajdasági Iskolák honlapján

Az oktatásnak Vajdaság Autonóm Tartományban hosszan tartó hagyománya van. A Szerb Köztársaság oktatási rendszere napjainkban igazán fejlett és magába foglalja az iskoláskor előtti intézményeket, az alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatást, valamint a posztgraduális és doktori tanulmányokat. Vajdaság AT iskolarendszere a Szerb Köztársaság egységes oktatási rendszerének a részét képezi.

Az iskoláskor előtti nevelésnek és oktatásnak (IENO) nagy jelentősége van a gyermek fejlődését tekintve, és az alapját képezi a későbbi sikernek az életben a további oktatás, jólét, foglalkoztatottság és a szociális életbe való bekapcsolódás vonatkozásában. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/17. és 27/18. szám – más törvény) foganatosítva lettek az iskoláskor előtti nevelési és oktatási rendszer alapjai, az alapfokú és középfokú oktatás és nevelés, továbbá a felnőttoktatás, Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2010., 101/2017., 113/2017. szám – más törvény, 95/2018. szám – más törvény és 10/2019. szám) pedig szabályozásra került az iskoláskor előtti nevelés és oktatás, mint az egységes oktatási és nevelési rendszer része.

A kilenc évig tartó kötelező oktatás és nevelés részeként, a 2006/2007-es tanévtől kezdődően, a szülők kötelesek gyermeküket beíratni az iskoláskor előtti intézménybe, a kötelező iskoláskor előtti felkészítő programban való részvétel céljából, amely napi 4 órát ölel fel és legalább 9 hónapig tart.

A nevelő-oktató munka az iskoláskor előtti intézményekben szerb, magyar, szlovák, román, ruszin és horvát nyelven valósul meg, de kétnyelvű csoportokban is, a vegyes nemzeti közösségek közegeiben, valamint idegen nyelveken is, Vajdaság AT területén összesen 8 nyelven. Az iskoláskor előtti nevelő-oktató tevékenység az iskoláskor előtti intézményekben valósul meg, de kivételesen, a törvénnyel összhangban végezhető az iskolában is.

Az alapfokú oktatás Vajdaság AT területén kötelező és ingyenes. A tantervek és programok szerkezeti felépítése a tanulók számára széles körű általános oktatást nyújt. Az egyéni érdeklődések ösztönzése további tanítással és különféle szekciókban való munkával valósul meg, a kevésbé sikeres tanulók számára pedig pótórák kerülnek megszervezésre. Külön figyelmet szentelnek a fogyatékossággal és rokkantsággal élő gyermekek oktatására. Vajdaság AT területén 13 általános iskola van, amely a fogyatékossággal és rokkantsággal élő tanulók számára lett megalapítva. Úgyszintén, 30 rendes általános iskolában léteznek számukra tagozatok, illetve minden általános iskolában lehetőség van a befogadó oktatásra. Vajdaság AT területén 21 zeneiskola és kettő balettiskola működik. Újvidéken és Zomborban felnőttoktatást végző iskolák működnek, ilyen igényű tagozatok pedig 18 rendes általános iskolában léteznek.

A szerbiai oktatás valamennyi szintjén a tanítás szerb nyelven folyik, meghatározott feltételek mellett pedig a nemzeti kisebbségek nyelvén is megvalósulhat. Ez a törvény által biztosított lehetőség különösen Vajdaság AT területén használatos, a lakosság jellegzetes többnemzetiségű volta miatt. Minden tanuló számára, akik nem a saját anyanyelvükön tanulnak, biztosítva van az anyanyelvük ápolása, a nemzeti kultúra elemeivel együtt. Vajdaság AT területén lévő általános iskolákban a szerb nyelv mellett, a tanítás további öt nyelven valósul meg (magyar, szlovák, román, ruszin és horvát). Az ezeken a nyelveken történő rendes tanítás mellett, a tanulóknak rendelkezésükre áll a magyar, szlovák, román, ruszin és horvát nyelvek, valamint további 6 nyelv (ukrán, bunyevác, roma, bolgár, makedón és cseh) tanulmányozása, ami összesen 11 nyelvet jelent a választott tanítás – anyanyelv/az anyanyelven történő beszéd a nemzeti kultúra elemeivel – keretén belül.

Az alapfokú oktatást követően, a Vajdaság autonóm tartományi fiatalok gimnáziumokban, szakiskolákban, vegyes iskolákban, művészeti középiskolákban és a fogyatékossággal és rokkantsággal élő tanulók számára alapított középiskolákban folytathatják tanulmányaikat. A rendes középfokú oktatás keretében a tanítás szerb, magyar, szlovák, román, ruszin és horvát nyelven folyik.

Vajdaság AT területén összesen 55 magán iskoláskor előtti intézmény és 32 magán általános és középiskola van, melyekre vonatkozóan a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megállapította, hogy a helyiségek, a felszerelés, az oktatási eszközök és a szükséges tanári és szakmunkatársi létszám tekintetében eleget tesznek a munkájuk megkezdéséhez és a középfokú oktató-nevelő tevékenység végzéséhez szükséges feltételeknek.

153

Iskoláskor előtti intézmények

392

Általános iskolák

157

Középiskolák

18

Diákotthonok